top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Táto aplikácia je vytvorená ako komerčná aplikácia a je podporovaná reklamami. Táto služba je poskytovaná a je určená na použitie tak, ako je.

Táto stránka sa používa na informovanie návštevníkov o pravidlách zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, ak sa niekto rozhodol používať túto službu.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Na používanie tejto služby sa nezhromažďujú žiadne osobne identifikovateľné informácie, ani nie sú potrebné na poskytnutie informácií. Táto aplikácia však využíva služby tretích strán na zobrazovanie reklám, ktoré môžu zhromažďovať informácie použité na vašu identifikáciu.

Prepojenie na zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa služieb tretej strany, ktoré aplikácia používa:

Admob:

_

bottom of page